Şartlar ve Koşullar

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 – TARAFLAR

 

Bir tarafta Bahçelievler mah. Bahriye Üçok Bulv. No:49 Karşıyaka-İzmir adresinde mukim BRAND GOE DİJİTAL REKLAM HİZMETLERİ-HEDİYELİK EŞYA-TEKSTİL-AKSESUAR şirketi (İş bu sözleşmede "BRAND GOE" olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta hizmet alacak MÜŞTERİ arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmış bir sözleşmedir.

 

Madde 2 – KONU

 

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet tasarım ve yazılımlarının BRAND GOE tarafından yapılması ve kiralama yolu ile kullanılması hizmetlerini kapsamaktadır.

 

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların tasarımı ve güncellenmesi için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden BRAND GOE sorumlu tutulamaz.

 

MÜŞTERİ, BRAND GOE tarafından üretilen web sitesinin telif hakkının BRAND GOE ’ya ait olduğunu, web sitesini hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

 

MÜŞTERİ, web sitesini üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz.

 

MÜŞTERİ, web sitesinde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz. MÜŞTERİ, Web Sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. MÜŞTERİ, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda BRAND GOE hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu BRAND GOE ’nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

MÜŞTERİ, kendisine tahsis edilen e-posta hesaplarını kullanarak spam mail göndermeyeceğini kabul ve beyan eder. Spam mail göndermesi durumunda BRAND GOE, MÜŞTERİ'nin almış olduğu e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir.

 

MÜŞTERİ, Web Sitesi’nin en altında bulunan BRAND GOE web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder.

 

MÜŞTERİ, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek, ya da yalnızca diğer bir kullanıcıyı rahatsız edecek bir durum yaratan, ya da bu durumlardan herhangi birini teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi web sitesinde barındıramaz, e-posta yolu ile postalayamaz ya da iletemez.

 

Madde 4 – BRAND GOE FİRMASININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

BRAND GOE, sözleşme süresince MÜŞTERİ web sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.

 

BRAND GOE, MÜŞTERİ talep ettiği takdirde web sitesinde yapılacak güncellemeleri yapıp yapmayacağını kendisi karar verir. Yapılması durumunda ek ücret talep eder.

 

Web Sitesi sadece BRAND GOE’nun belirlediği sunucularda yayınlanır. MÜŞTERİ istediği başka bir sunucuda web sitesinin yayınlanmasını talep edemez. BRAND GOE, MÜŞTERİYE Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi ve ftp alanı tahsis etmez.

 

BRAND GOE, bu sözleşme çerçevesinde hizmet süresi uzatılan alan adının MÜŞTERİ'ye ait olduğunu kabul eder.

 

BRAND GOE, Domain hizmetinin MÜŞTERİ tarafından sağlanması durumunda, DNS değişikliklerinden ötürü oluşan kapanmalardan sorumlu değildir.

 

Mücbir Sebepler Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, Türk Telekom ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.

 

Madde 5 – HİZMET

 

BRAND GOE tarafından MÜŞTERİYE aksi belirtilmemişse 1 Adet Hosting ve 5 Adet E-Posta tahsis edilmektedir.

 

MÜŞTERİ Web Sitesi hizmeti alırken, BRAND GOE sunucularındaki hosting sistemini, mail sistemini ve diğer yazılımları aynen kabul etmiş sayılır.

 

Hazır Web Site Paketlerinde ve Yönetim Panelli Özel Yapılan Web Sitelerinde içerikler MÜŞTERİ tarafından web sitesine eklenir.

 

Madde 6 – HİZMET SÜRESİ

 

Bu sözleşme, MÜŞTERİNİN BRAND GOE sitesi üzerinden Web Sitesi siparişi vermesiyle başlar ve MÜŞTERİNİN seçtiği domain adı altında Web Sitesi’nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda sözleşme feshedilmemişse ve yıllık kiralama ücreti MÜŞTERİ tarafından BRAND GOE hesabına yatırılmışsa yenilenmiş sayılır.

 

Madde 7 – ÜCRET VE ÖDEMELER

 

Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin tasarım, yazılım veya kiralama ücreti fiyat teklifi olarak e-posta ile gönderilir. Özel tasarım ve yazılımlarda web tasarım teklifinde belirtilen tarihte Web Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında MÜŞTERİDEN sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. Yıllık uzatım bedeli domain, hosting ve yazılım güncellemelerini kapsayan ücrettir.

 

Madde 8 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

MÜŞTERİ, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde sözleşme feshedilmiş sayılır.

 

MÜŞTERİNİN web sitesini sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti ya da ödemesini zamanında yapmaması halinde BRAND GOE sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler MÜŞTERİYE iade edilmeyecektir.

 

BRAND GOE, web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitiminden en az 10 gün önceden e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili yeni içerik ve ödeme şartlarını gönderecektir. Yeni dönem için verilecek hizmetin içeriği, MÜŞTERİ tarafından olumsuz görüş bildirildiği takdirde, alınacak hizmetlere karşılıklı son verilebilecektir.

BRAND GOE sitesinden satın alınan hiç bir web site tasarımı hazır web paketi kapsamında olduğu için başka ajans,hosting firması vb kuruluşa taşınamaz. MÜŞTERİ, BRAND GOE ile çalışmasını sonlandırması durumunda web site tasarımı, mail ve hostingini taşıyamayacağını en baştan kabul,taahhüt ve beyan etmiş sayılır. 

 

Madde 9 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.